ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ GAEA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Το εργοστάσιο της GAEA βρίσκεται σε μια έκταση 15.000τμ λίγο έξω από την πόλη του Αγρίνιου. Το κτίριο του εργοστασίου καλύπτει 6.500τμ και έχει 4 πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η τεχνογνωσία της GAEA της έχει επιτρέψει να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής που την υποστηρίζει στην εξάπλωση των προϊόντων της διεθνώς. 82% των πωλήσεων της GAEA είναι στη διεθνή αγορά

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της GAEA αποτελεί τον πυρήνα των πρακτικών της εταιρίας, διασφαλίζοντας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ
GAEA

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Για όλους εμάς στην GAEA, η καινοτομία αποτελεί δέσμευση και συνοψίζεται στον εξής στόχο: να γίνει η ζωή μας λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Σχετικό δοκιμαστικό κείμενο που θα λέει δύο λόγια για τα βραβεία της εταιρείας. Σχετικό δοκιμαστικό κείμενο που θα λέει δύο λόγια για τα βραβεία της εταιρείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σχετικό δοκιμαστικό κείμενο που θα λέει δύο λόγια για τα πιστοποιητικά της εταιρείας. Σχετικό δοκιμαστικό κείμενο που θα λέει δύο λόγια για τα πιστοποιητικά της εταιρείας.