ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ GAEA

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βιολογική Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ από τον Οργανισμό Βιολογικών Προϊόντων DIO-Certification & Inspection

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

από τον USDA

ISO 14001 ΑΠΟ ΤΟΝ QMSCERT

για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 22000 ΑΠΟ ΤΟΝ QMSCERT

σύστημα ασφάλειας τροφίμων σε συμμόρφωση με τις αρχές του HACCP και τα πρότυπα της διαχείρισης τροφίμων

ISO 18001

για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

ISO 9001

για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας