ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ GAEA

Κάθε βήμα στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας και των φυσικών χαρακτηριστικών του.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Κλιματική Αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί μια ουσιαστική ανάληψη ευθύνης από όλους μας.
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του συγκεκριμένου θέματος, η GAEA, σε συνεργασία με τον Ελβετικό Οργανισμό ‘myclimate’, προχώρησε στη μέτρηση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εμπνέουμε ξανά την Ελλάδα. Με την χρηματοδότηση πανεπιστημιακών ερευνών, την συντήρηση του μνημείου ‘Ελαιοτριβείου Μουσείου Βρανά καθώς και την στήριξη νέων απόφοιτων ΑΕΙ να κάνουν την ιδέα τους πράξη,