ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (CARBON NEUTRAL)

Η Κλιματική Αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί μια ουσιαστική ανάληψη ευθύνης από όλους μας.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του συγκεκριμένου θέματος, η GAEA, σε συνεργασία με τον Ελβετικό Οργανισμό ‘myclimate’, προχώρησε στη μέτρηση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων της.

Έτσι, καθιερώθηκαν μετρήσεις για τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής των προϊόντων– από την καλλιέργεια και τη μεταφορά του καρπού της ελιάς, την παραγωγή και εμφιάλωση του ελαιόλαδου, έως και τη διανομή του τελικού προϊόντος εντός και εκτός Ελλάδας.

Χάρη σε αυτήν την πρωτοβουλία τα ελαιόλαδα GAEA συμβάλλουν σήμερα στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών στο περιβάλλον και έχουν γίνει τα πρώτα Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα στον κόσμο που φέρουν την πιστοποίηση ‘Ελεύθερα Ισοζυγίου Άνθρακα’ (Carbon Neutral).

ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ (WATER FOOTPRINT)

Το νέρο δεν είναι απλώς ένας ζωτικός πόρος. Είναι απολύτως απαραίτητο και σε πολλές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το νερό είναι αναντικατάστατο, γι αυτό και η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις Γεωργικές Βιομηχανίες και τις Βιομηχανίες Τροφίμων.

Αυτό το γεγονός κάνει άκρως σημαντικό το Υδατικό Αποτύπωμα ενός προϊόντος. Τι είναι όμως το Υδατικό Αποτύπωμα; Είναι ο συνολικός όγκος γλυκού νερού που απαιτείται, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής ενός προϊόντος, μέχρι να ολοκληρωθεί και να διατεθεί στην αγορά.

Η GAEA προχώρησε πρόσφατα στη μέτρηση του Υδατικού Αποτυπώματος για τα ελαιόλαδά της και, παράλληλα, έγινε μέλος του Water Footprint Network (WFN), ενός Ολλανδικού μη-κερδοσκοπικού ιδρύματος.

Η συνεργασία με το WFN βοηθά την εταιρία στην βελτιστοποίηση της μεθόδου χρήσης νερού, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στο θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΤΟ

Κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιλέγει αν θα καταναλώνει ή όχι Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Την πιστοποίηση Non-GMO Project παίρνουν τα προϊόντα που παράγονται από εταιρίες οι οποίες εκφράζουν έμπρακτα αυτό το πιστεύω.

Προϋπόθεση για να λάβει ένα προϊόν την πιστοποίηση Non-GMO Project είναι ο σπόρος, η καλλιέργεια, τα συστατικά και τα προϊόντα να περάσουν από ειδικές αναλύσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο εξακριβώνεται αν οι διαδικασίες και οι πρακτικές που ακολουθούνται από όλους και σε όλα τα στάδια, είναι σύμφωνες με τα Πρότυπα για προϊόντα χωρίς ΓΤΟ.

Για την GAEA, αποτελεί μεγάλη επιτυχία το ότι τα προϊόντα της φέρουν την πιστοποίηση Non-GMO project, δηλαδή χωρίς Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

ΑΛΛΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός νέου έργου με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο εργοστάσιο μας στο Αγρίνιο.

  • Αντικατάσταση τρόπου φωτισμού με άλλο σύστημα εξοικονόμισης ενέργειας, στο εργοστάσιo και στο κτίριο γραφείων μας
  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας
  • Ανακύκλωση μπαταριών (πρόγραμμα ΑΦΗΣ)
  • Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
  • Ανακύκλωση χαρτιού και μελάνης στα γραφεία και στο εργοστάσιό μας
  • Σταδιακή αντικατάσταση του εταιρικού στόλου με άλλα οχήματα τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον