ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλα τα ελαιόλαδα είναι ίδια

Μύθος

Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ευεργετικές του ιδιότητες στην υγεία του ανθρώπου. Το φθινόπωρο του 2015 η GAEA χρηματοδότησε κλινική έρευνα* στο Πανεπιστήμιο του DAVIS στις ΗΠΑ σε συνεργασία με το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, που απέδειξε, ότι ένα υψηλής ποιότητας Ελληνικό Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο ποικιλίας Κορωνέικης είναι αποτελεσματικότερο στην πρόληψη εμφράγματος από ένα Καλιφορνέζικο και ένα Ισπανικό Ελαιόλαδο.
*Για τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gaea.gr ή Διαβάστε τη σελίδα Κοινωνική Ευθύνη