ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ελαιόλαδο που καίει στο λαιμό έχει υψηλή οξύτητα

Μύθος

Η οξύτητα στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον καταναλωτή, γι αυτό και μετράται αποκλειστικά στο χημείο. Το κάψιμο «πιπέρισμα» στο λαιμό οφείλεται στην ουσία «ελαιοκανθάλη», που περιέχεται στο ελαιόλαδο και θεωρείται ποιοτικό χαρακτηριστικό. Όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη τόσο υψηλότερη η ποιότητα του ελαιολάδου. Η GAEA προσφέρει υψηλής ποιότητας Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα με αντίστοιχη περιεκτικότητα ελαιοκανθάλης. Η ελαιοκανθάλη εμποδίζει την συσσώρευση αιμοπεταλίων στα αγγεία μας, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος, χαμηλώνει την αρτηριακή πίεση και δρα προληπτικά εναντίον της νόσου Alzheimer*.
*Βάσει ερευνών των Παν/μιων Davis & Louisiana στις ΗΠΑ και της Mayo Clinic. Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gaea.gr